Hoe werkt het?

1

Stel uw vraag...

2

...wij maken een analyse..

3

...en koppelen snel terug

Veelgestelde vragen

De landbouwvrijstelling bestaat nog steeds en ook stijgen de prijzen van landbouwgrond waardoor herwaarderen nog steeds zin kan hebben.

 

 

Verder lezen

Bij een bedrijfsoverdracht spelen er de heffingen van verschillende soorten belasting:

  1. Inkomstenbelasting;
  2. Schenk- en erfbelasting;
  3. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

Voor elke soort belasting heeft de overheid van Nederland een faciliteit in het leven geroepen om een bedrijfsoverdracht niet te veel te belemmeren waardoor een overdracht vaak goed vorm te geven is.

Verder lezen

Voor bedrijfsoverdracht in de agrarische sector kent de schenk- en erfbelasting een vrijstelling: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze biedt vaak uitkomst wanneer bij bedrijfsoverdracht naar een kind een gedeelte van het bedrijf geschonken gaat worden. Belangrijk is ook om te kijken naar de gevolgen van de inkomstenbelasting.

Verder lezen

De landbouwvrijstelling is van toepassing op de waardeveranderingen van landbouwgrond én de ondergrond van bedrijfsgebouwen die binnen het eigen landbouwbedrijf worden aangewend.

Verder lezen

Grond die wordt verhuurd of binnen een landbouwbedrijf van een ander worden gebruikt, delen niet in de landbouwvrijstelling, behalve wanneer er sprake is van vruchtwisseling.

Verder lezen

Vragen of de (fiscale) gevolgen van zonneweides bereiken ons de laatste tijd steeds meer. Er kunnen hier grote fiscale gevolgen aan zitten. Bijvoorbeeld wat als een boer zijn volledige areaal wil vol gaan leggen met zonneweides? Is hier dan sprake van een staking?

Verder lezen

Heeft u een andere vraag of wilt u kennismaken?

Contact opnemen

“Juist omdat agrarisch niet mijn specialisme is, is het fijn om op Bastide terug te kunnen vallen. Dan weet ik zeker dat het goed komt.”


Johannes Prakken Bruins administratie - belasting - advies