Emigreren

Wanneer een ondernemer van plan is te emigreren, ontstaat er verschillende fiscale vraagstukken. Er kan onderscheid gemaakt worden in twee situatie:

  1. De belastingheffing op het moment van emigreren. Er kan heffing verschuldigd zijn over de opgebouwde meerwaarden in de onderneming of landbouwbedrijf. Ook moet rekening gehouden worden met een eventueel aanmerkelijk-belang pakket of opgebouwde pensioenrechten.
  2. De belastingheffing na het moment van emigreren. Over de meerwaarden kan door de Belastingdienst een conserverende aanslag zijn opgelegd. Ook kan het zijn dat er nog vermogen is Nederland is achtergebleven, bijvoorbeeld onroerend goed, landbouwgrond of een BV.

 

Het is van belang dat er tijdig een inventarisatie wordt gemaakt van de fiscale gevolgen van een mogelijke emigratie.

Wat doen wij?

Wij kunnen u helpen om vooraf aan het emigreren de juiste bedrijfsstructuur op te zetten. Ook kunnen we een berekening maken van de te betalen belastingen bij emigratie, om te voorkomen dat u te veel belasting betaald.