De landbouwvrijstelling is van toepassing op de waardeveranderingen van landbouwgrond én de ondergrond van bedrijfsgebouwen die binnen het eigen landbouwbedrijf worden aangewend.

Van belang is natuurlijk dat de waardeverandering zich uit, dit vindt onder andere plaats bij verkoop van landbouwgrond.