Herwaarderen en de mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling, het houdt de sector nog steeds bezig. De angst bestaat dat de landbouwvrijstelling afgeschaft gaat worden zonder overgangsregeling waardoor soms hele oude winsten op grond ineens met terugwerkende kracht belast gaat worden. In de markt is er daarom paniekvoetbal geweest en is er in veel gevallen voor gekozen om de boekwaarde van de grond te plussen op basis van een stelselwijzing. De Hoge Raad heeft hierover echter geoordeeld dat dit niet mag.

Echter de landbouwvrijstelling van artikel 3.12 Wet IB 2001 bestaat nog steeds en ook stijgen de prijzen van landbouwgrond waardoor herwaarderen nog steeds zin kan hebben.

Er mag (en mocht) wel geherwaardeerd worden bij een bijzondere omstandigheid: bijvoorbeeld het wijzigingen van de (eind)winstverdeling binnen de maatschap of VOF. Ook het aangaan van een maatschap of VOF met een zoon of dochter is een goed moment. Er zijn echter wel diverse aandachtspunten, zoals onder andere:

  • Herwaarderen kan tot heffing van overdrachtsbelasting leiden;
  • In het geval van pachtersvoordelen kan herwaarderen zorgen voor de heffing van inkomstenbelasting;
  • Wat is de impact van herwaardering op de verdeling van het vermogen tussen bijvoorbeeld echtgenoten mede met het oog op mogelijke (echt)scheiding
  • Herwaardering kan soms tot intrekking van bepaalde vrijstellingen leiden.