Wanneer u uw onderneming wil uitbreiden naar het buitenland zal dit fiscale gevolgen hebben. Er zijn diverse situaties op te merken:

  1. U verplaatst uw boerenbedrijf naar het buitenland;
  2. U staakt uw boerenbedrijf in Nederland en start een nieuw bedrijf in het buitenland op;
  3. U investeert in de uitbreiding van uw huidige bedrijf in Nederland. Bijvoorbeeld een tweede vestiging of extra landbouwgrond als zijnde en zogeheten grensboer.

Verplaatsing

Bij verplaatsing van de boerderij is het van belang dat de identiteit van het bedrijf hetzelfde blijft. Dit is een hele feitelijke beoordeling en hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan: neem ik de veestapel mee? Blijft de afnemer hetzelfde?

Staking

Als u uw bedrijf hier in Nederland deels of geheel verkoopt, kan het zijn dat u uw bedrijf volgens de fiscus (gedeeltelijk) staakt. Brengt u een deel van uw bedrijfsmiddelen naar het buitenland, dan kan over de meerwaarden hierin mogelijk afgerekend moeten worden.

Uitbreiden

Bij het kopen van grond in het buitenland dat vervolgens in het Nederlandse landbouwbedrijf gebruikt, ontstaat er een zogeheten grensboer. Bij een grensoverschrijdende onderneming valt u onder de Nederlandse belastingregels maar ook gedeeltelijk onder die van het buitenland. Er kan een discussie ontstaan over welk deel van de winst in Nederland belast is en welk deel van de winst in het buitenland. Dit kunnen lastige discussies geven met de belastinginspecties van beide landen. Wij helpen u graag in het overleg met de fiscus om toekomstige problemen zoveel mogelijk te voorkomen.