Wij krijgen de laatste tijd steeds meer vragen over de (fiscale) gevolgen van een zonneweide. Deze vragen zij niet onterecht omdat er (grote) fiscale gevolgen zitten als zonneweides geplaatst worden op de grond die hierdoor aan het landbouwbedrijf wordt onttrokken.

Vragen die daarbij spelen zijn: moet de grond naar privé vermogen? En wat als bijna mijn gehele areaal zonneweide wordt, moet ik dan verplicht staken? Kan de boekwinst dan mogelijk doorgeschoven worden naar een nieuwe onderneming, te weten het zonneweidebedrijf? En wat zijn de gevolgen als ik op grond zelf een zonneweide realiseer?

Het verdient aanbeveling om al in vroeg stadium de fiscale gevolgen in kaart te brengen en hier op te anticiperen. Wij helpen u hiermee graag verder.