Een belangrijk aandachtspunt bij het verpachten van grond is de landbouwvrijstelling. Op de meerwaarde in de landbouwgrond kan de landbouwvrijstelling toegepast worden. Een voorwaarde is wel dat de grond binnen het eigen landbouwbedrijf wordt aangewend. De landbouwvrijstelling is op het moment van realisatie van toepassing op het verschil tussen de boekwaarde en de agrarische waarde.

Verpachten

Verpachten, verhuren of het uit gebruik van grond aan een ander kan gevolgen hebben voor de landbouwvrijstelling. Grond die wordt verpacht of binnen een landbouwbedrijf van een ander wordt gebruikt, deelt vanaf het moment van verhuur niet meer in de landbouwvrijstelling. Uitzondering hierop is als de grond in gebruik wordt gegeven in het kader van vruchtwisseling.

Oplossingen

Het verlies van de landbouwvrijstelling kan grote (toekomstige) gevolgen hebben. Bij het verpachten van grond kan wellicht beter naar andere oplossingen gezocht worden:

  • samenwerking met een andere agrariër in een exploitatiemaatschap;
  • het aangaan van deelbouw-contracten;
  • een bedrijfsvoering met loonwerk op zetten.
  • grond naar het privévermogen onttrekken, toekomstige meerwaarden zijn dan onbelast echter ontstaat er wel een (forse) box 3 heffing.