Duidelijkheid over lease fosfaatrechten

Nieuws

De Belastingdienst en belastingadviseurs hebben gecommuniceerd hoe het leasen van fosfaatrechten fiscaal behandeld moet worden. De fiscale gevolgen van de lease van fosfaatrechten komen overeen met de manier waarop de operational lease van andere bedrijfsmiddelen wordt behandeld.

Belaste winst

Indien fosfaatrechten voor meerder jaren worden geleased, en er een koopoptie voor de rechten in de overeenkomst is opgenomen, is de winst belast. De winst hoeft niet direct te worden genomen over de hele waarde van de rechten. Jaarlijks moet winst worden genomen over de ontvangen lease-inkomsten. De kosten voor de lease zijn bij de lessee aftrekbaar.

Staking onderneming

Als bij staking van een agrarische onderneming de fosfaatrechten niet worden verkocht maar verleaset, gaan deze niet over naar het privévermogen. Deze blijven verplicht ondernemingsvermogen. Inkomsten uit het verleasen van fosfaatrechten blijven daarmee ook na de staking van de onderneming belast.

Leaseregeling

De Leaseregeling is door de Belastingdienst en de adviseurs als uitgangspunt genomen. De eigenaar van de fosfaatrechten die de fosfaatrechten aan een derde in lease geeft moet aan deze regels voldoen om niet ineens over de winst te hoeven afrekenen. Enkele belangrijke aandachtspunten uit deze regeling zijn:

  • De prijs voor de koopoptie reëel is. De prijs voor de koopoptie moet worden gesteld op een redelijke schatting van de waarde van de rechten aan het einde van de leaseperiode.
  • Het bedrag van de koopoptie mag niet lager zijn dan 7,5% van de waarde van de rechten op het moment van leasen, vermeerderd met 0.5% per jaar als een leaseperiode van meer dan vijf jaar wordt afgesproken.
  • De leasetermijn mag maximaal 85% van de economische levensduur van de fosfaatrechten zijn.
  • Een risico-opslag van 2% van de waarde van de rechten per jaar, of van € 1 per kg fosfaatrechten (met een maximum van € 1.000 per jaar) is toegestaan.

Voldoen de leasecontracten aan deze (en overige eisen) uit het Leasebesluit , dan wordt de lease fiscaal behandeld als een operational lease-constructie. In dat geval is er geen winst over de gehele waarde van de fosfaatrechten, zoals bij verkoop van de fosfaatrechten het geval is. De jaarlijkse lease-inkomsten moeten wel tot de winst gerekend te worden.