Belastingvrij schenken aandelen BV mogelijk bij klein belang in landbouwbedrijf

Nieuws

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich recent uitgesproken over de vraag of een BV met een klein belang in een maatschap een landbouwonderneming drijft en of de aandeelhouder deze aandelen voor de inkomstenbelasting belastingvrij kan schenken. Het Gerechtshof beantwoordt deze vraag in haar arrest bevestigend.

De belastingplichtige in deze zaak had via een holding BV en een werk BV een belang van 1% in een maatschap. De rest van de maatschap was van de zoon van de belastingplichtige. Hijzelf was vroeger ook maat geweest, maar was inmiddels uitgetreden. De belastingplichtige heeft vervolgens de aandelen in zijn holding overgedragen aan zijn zoon. De zoon is daarbij de koopsom voor de aandelen schuldig gebleven. Daarom doet belastingplichtige een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de erf- en schenkbelasting. Ook verzoekt hij voor de inkomstenbelasting om geruisloze doorschuiving ex artikel 4.17c Wet Inkomstenbelasting 2001, zodat over de schenking van de aandelen geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.

Standpunt Belastingdienst: geen onderneming

De Belastingdienst is akkoord met het toepassen van de BOR. De inspecteur weigert echter om de faciliteit voor de inkomstenbelasting toe te passen. Om die vrijstelling toe te passen moet de werk BV een materiële onderneming drijven. Omdat het aandeel van de BV maatschap maar 1% is, vindt de inspecteur dat de werk BV geen onderneming drijft. De belastingplichtige en de inspecteur zijn het er wel over eens dat de maatschap zelf een onderneming drijft.

Uitspraak Gerechtshof

Het Gerechtshof oordeelt dat de werk BV wel degelijk een onderneming drijft. Een maatschap is transparant. De winst die wordt behaald door de onderneming die de maatschap drijft moet voor de vennootschapsbelasting aan de BV worden toegerekend. Volgens het Gerechtshof drijft de BV hierdoor een onderneming, ondanks dat zij maar recht heeft op 1% van de winst. De belastingplichtige kan daarom de aandelen in zijn holding BV geruisloos doorschuiven naar zijn zoon. Dit betekent dus dat belastingvrij schenken mogelijk is.