Uitsplitsing koopsom

Nieuws

Mag de inspecteur de met een derde overeengekomen koopsomsplitsing corrigeren?

Deze vraag wordt vaak in de praktijk gesteld. Als een koper en verkoper de koopsom voor een agrarisch bedrijf samen uitgesplitst hebben, mag de belastingdienst daar dan zomaar van afwijken? Of moet de belastingdienst de overeengekomen koopsomsplitsing volgen?

Wat is het belang van de uitsplitsing van een koopsom?

Er zijn diverse belangen voor verkoper en koper, als volgt:

  1. De splitsing is van belang voor de winst waarover de verkoper moet afrekenen met de belastingdienst
  2. De splitsing is van belang voor de hoogte van de afschrijving bij de koper
  3. De splitsing is van belang voor de toepassing van de landbouwvrijstelling

Ad 1 en 2: Splitsing is van belang voor de omvang van de winst van verkoper en de afschrijving van koper

De verkoper moet de koopsom opnemen in zijn administratie. Doordat de koopsom verdeeld is, kan er per verkocht bedrijfsmiddel aangegeven worden wat de behaalde winst is. Deze winst is vervolgens belast bij de verkoper. De winst behaalt met de verkoop van de landbouwgrond is tot aan de agrarische waarde vrijgesteld op grond van de landbouwvrijstelling. De verkoper heeft bij een uitsplitsing er belang bij dat zoveel mogelijk van de behaalde winst toegerekend kan worden aan de agrarische waarde van de grond. Dit is voor hem belastingvrij.

De koper daarentegen wil het liefst zoveel mogelijk van de koopsom toedelen aan die zaken die fiscaal afschrijfbaar zijn. Vooral afschrijving op productierechten (zoals fosfaat-, pluimvee- en varkensrechten) kunnen de winst bij de koper in de eerste jaren fors drukken. Landbouwgrond daarentegen is fiscaal niet afschrijfbaar. De koper zal dan ook liever de koopsom voor de landbouwgrond laag willen houden.

De koper en verkoper hebben dus tegengestelde belangen waardoor de koopsomsplitsing vaak een onderdeel is van de onderhandelingen.

Ad 3: Splitsing is van belang voor de landbouwvrijstelling 

Het deel van de koopsom dat aan de landbouwgrond toegekend wordt, zal bij de verkoper dus onbelast blijven vanwege de landbouwvrijstelling. Als koper en verkoper beide agrariër zijn en de grond in agrarisch gebruik was bij verkoop en in agrarisch gebruik blijft na de verkoop, dan is de tussen hen overeengekomen waarde van de grond de agrarische waarde. Deze is voor de verkoper dan ook belastingvrij.

Kan de belastingdienst een overeengekomen koopsomsplitsing doorbreken?

Het uitgangspunt is nee bij een koopsomsplitsing tussen zakelijk handelende derden. De belastingdienst moet namelijk het bewijs leveren dat koper en verkoper iets anders overeengekomen zijn dan in de overeenkomst staat. Onvoldoende is het om op basis van referenties tot een andere uitsplitsing te komen. Als eerste moet de belastingdienst aantonen dat de koper en verkoper een andere splitsing voor ogen hadden dan welke op papier overeen is gekomen.

Voor de belastingdienst is dit erg moeilijk en nog veel moeilijker op het moment dat de belangen van de koper en verkoper uiteenlopen en tegengesteld zijn.

Conclusie

Bij een koopsomsplitsing hebben de koperen en verkoper vaak tegengestelde belangen. Een zakelijke koopsomsplitsing is daardoor meestal het gevolg. Een koopsomsplitsing zal dan ook niet leiden tot het over en weer uitdelen van cadeautjes. Dit maakt het voor de belastingdienst dan ook erg moeilijk om een overeengekomen splitsing zomaar te doorbreken.

 

Loopt u tegen problemen of discussie aan met de belastingdienst? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.