Fosfaatrechten, overdracht en belasting

Nieuws

Fosfaatrechten

In de afgelopen weken hebben wij diverse adviesaanvragen gekregen over de overdracht van fosfaatrechten. Het lijkt erop dat op dit moment boeren hun positie aan het bepalen zijn richting de toekomst. Aan de zijde van de verkopers (of stoppers) wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden om de belastingdruk bij verkoop van fosfaatrechten te drukken. Twee methoden waar momenteel veel aandacht voor is (1) winstspreiding in de vorm van verleasing met een koopoptie en (2) naar overdracht via een maatschap waarbij fosfaatrechten ingebracht worden en op termijn worden doorgeschoven.

Aan beide vormen kleven voor- en nadelen. In deze bijdrage een kort, maar niet uitputtend, overzicht.

Fosfaatrechten overdragen via lease

In deze vorm spreekt de verleaser met de leaser af dat deze de fosfaatrechten mag leasen voor een bepaalde periode (vaak 5 jaar). Per jaar wordt er een leasevergoeding betaald. Aan het einde van de lease krijgt de leaser de mogelijkheid om de fosfaatrechten te kopen tegen een vooraf bepaalde koopsom. De totale vergoeding die door de leaser betaald wordt, benadert de huidige waarde van de fosfaatrechten. Door in het leasecontract een onzekerheid in te bouwen, namelijk de koopoptie (het blijft dus onzeker of de fosfaatrechten uiteindelijk ook echt overgenomen gaan worden), hoeft niet meteen over de volledige waarde van de fosfaatrechten afgerekend te worden. Er wordt gaande de overeenkomst winst genomen.

De belangrijkste voor- en nadelen zijn:

  • De belastingdruk wordt gespreid. Gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst moet jaarlijks winst genomen worden voor de leasevergoeding.
  • Verleaser loopt risico ten aanzien van zijn fosfaatrechten, maar niet ten aanzien van het bedrijf van de leaser. Het risico bestaat uit een debiteurenrisico (het niet ontvangen van de vergoeding).
  • Leaser kan de lopende leasetermijnen meteen aftrekken van de winst. Hiermee kan hij de winst drukken. Zeker bij overeenkomsten die korter duren dan 10 jaar kan dit een voordeel opleveren. Bij koop van fosfaatrechten mag dit in 10 jaar worden afgeschreven, terwijl de leaseovereenkomsten meestal korter lopen.
  • De fosfaatrechten worden voor het RVO ingeschreven op naam van de leaser. Als deze onverhoopt de fosfaatrechten niet koopt, of hij komt de overeenkomst niet na, moet hij wel meewerken aan het weer op naam stellen van de verleaser. Als de leaser weigerachtig is, kan dit wel een probleem vormen.
  • Bij aanvang van het verleasen is meteen een korting van 10% van toepassing. Ingeval de overeenkomst niet uitgediend wordt en de fosfaatrechten weer op naam van de verleaser komen, is er weer een korting van 10% van toepassing. Dit moet dus goed geregeld worden in de overeenkomst.

Fosfaatrechten overdragen via een maatschap

In deze vorm gaan de stoppende melkveehouder en de voortzetter gezamenlijk een maatschap aan. In deze maatschap wordt het melkveebedrijf van de voortzetter geëxploiteerd en brengt de stopper zijn fosfaatrechten in. Vervolgens wordt de onderneming van deze maatschap minimaal voor 3 jaar gezamenlijk gedreven en daarna kunnen de fosfaatrechten doorgeschoven worden naar de voortzetter. De voortzetter krijgt namelijk in de maatschapsovereenkomst een overnamerecht zodra er 3 jaren voorbij zijn. De belastingclaim wordt in dit geval doorgeschoven worden naar de voortzetter. De stopper hoeft over de opbrengst dus geen belasting te betalen. In de overnamesom wordt rekening gehouden dat de voortzetter ook de belastingclaim ‘meekrijgt’.

De belangrijkste voor- en nadelen zijn:

  • Voor de stopper is er geen belastingdruk omdat zijn claim wordt doorgeschoven. Het nadeel voor de voortzetter is dat deze wel een prijs betaald, maar hierover niet kan afschrijven. Hij gaat door met de boekwaarde van de stopper verder.
  • De stopper wordt (hoofdelijk) aansprakelijk voor het risico van de onderneming gedurende drie jaren. Voor alles wat daar gebeurt, inclusief eventuele financiering op naam van deze maatschap kan de stopper aansprakelijk gesteld worden.
  • De stopper heeft geen zekerheid dat de voortzetter ook daadwerkelijk na drie jaren de fosfaatrechten gaat afnemen. Deze heeft de mogelijkheid tot overname, maar geen verplichting.

Conclusie

Er zijn verschillende vormen denkbaar om fosfaatrechten over te dragen. Aan elk van de mogelijkheden zitten voor- en nadelen die meegenomen moeten worden in de keuzes.

Neemt u gerust verblijvend contact met ons op.