Samenwerken met de eigen BV, een goed idee?

Nieuws

In onze praktijk komt regelmatig de vraag binnen wat de mogelijkheden zijn voor u, als agrariër, om uw belastingdruk te verlagen. Deze vraag wordt vaak gesteld als één van de volgende zaken speelt:

  • Structureel worden er forse winsten gedraaid.
  • De winst werd gedrukt met afschrijvingen (al dan niet bedrijfsmiddelen die willekeurig afgeschreven kunnen worden) maar deze aftrekpost droogt nu op. Daardoor stijgen de fiscale winsten.
  • De bedrijfsgebouwen verkeren in goede staat en veel onderhoud is niet meer te verwachten.

Kortom, de winsten stijgen en daarmee ook de belastingdruk. Vervolgens wordt gezocht naar een alternatief voor de ondernemingsvorm en komt, vanwege de lagere tarieven, de BV naar boven als mogelijk middel om de belastingdruk te matigen.

Vaak adviseren wij om in dat geval niet te kiezen voor alleen maar een BV maar juist om een samenwerking aan te gaan met een BV. In het navolgende noem ik 5 redenen waarom het samenwerken met de eigen BV een goede keuze kan zijn.

Wat is samenwerken met de BV?

Met samenwerken met de BV, bedoelen wij dat u een samenwerkingsverband met uw eigen BV aangaat bijvoorbeeld een VOF of een maatschap. Zowel u als privépersoon als de BV worden de vennoten van de VOF. Het bedrijf wordt vanaf dan geëxploiteerd binnen het samenwerkingsverband. De winst of verlies die behaald wordt, wordt dan tussen u en de BV verdeeld. Bij de winstverdeling speelt mee dat er rekening wordt gehouden met arbeid en de inbreng van kapitaal. De opzet is dusdanig dat de arbeid meestal door uzelf wordt ingebracht en het kapitaal (deels of geheel) door de BV.

Deze structuur wordt ook wel een hybride structuur genoemd.

Reden 1: Landbouwvrijstelling blijft volledig intact
In de opzet waarbij er samengewerkt wordt met een eigen BV, is er de mogelijkheid om de grond en de gebouwen als natuurlijk persoon te houden en in gebruik te geven aan de samenwerking met de BV. Groot voordeel is dat de landbouwvrijstelling voor de grond behouden blijft.

Als de grond in eigendom bij de BV komt, heeft de BV zelf wel de landbouwvrijstelling, maar wordt bij verkoop van grond de winst die dan wordt behaald, uitgekeerd aan u in privé dan is hierover 25% Inkomstenbelasting verschuldigd. Per saldo alsnog belastingdruk op de grond terwijl dat niet zo was als de onderneming niet in de BV zou zijn ingebracht.

Reden 2: Belastingdruk

Als u onderneemt in de BV, zijn op jaarbasis de belastingtarieven lager dan in de inkomstenbelasting. Het lijkt dan ook of er minder belasting betaalt wordt. Maar schijn kan bedriegen. Hoewel het tarief in de BV 20% (tot € 200.00 winst) is, wordt de MKB-winstvrijstelling (14% van de winst) en de zelfstandigenaftrek gemist, die u wel als zelfstandig ondernemer zou hebben. Zijn de winsten bescheiden, dan heeft het ondernemen in de BV eerder een financieel nadeel dan een voordeel.

U kunt ervoor kiezen om samen te werken met uw eigen BV. U blijft dan zelfstandig ondernemer omdat u als vennoot deelneemt in de VOF. Daarmee mag u de MKB-winstvrijstelling toepassen en ook de zelfstandigenaftrek als u aan het urencriterium voldoet. Dit kan al met al tot een forse belastingbesparing leiden.

Reden 3: Geen of een lager gebruikelijk loon

Als u volledig onderneemt in de BV bent u ook verplicht om een gebruikelijk salaris op te nemen. Een directeur groot aandeelhouder moet minimaal een salaris van € 45.000 euro ontvangen (2018) tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking bij een persoon die geen DGA is, een lager loon gebruikelijk is. Over het salaris moet loonheffing afgedragen worden en hier zijn geen faciliteiten op toepassing zoals bij een zelfstandig ondernemer.

Als u een samenwerking aangaat met uw eigen BV en voortaan het werk als vennoot gaat verrichten, is het mogelijk om het gebruikelijk salaris naar beneden bij te stellen. Als dit minder is dan € 5.000 dan is er geen verplichting om dit salaris te verlonen.

Reden 4: Eventuele lijfrentes en pensioenen hoeven niet afgestort te worden

Wanneer u in de toekomst van de BV af wil, moet de BV opgeheven worden. Maar soms zijn er bij het oprichten van de BV lijfrenten bedongen voor de fiscale oudedagsreserve of voor stakingswinst. Verder is er soms ook pensioen toegekend tijdens het bestaan van de BV.

Als u de BV zou opheffen, moet er iets met de lijfrentes en pensioenen gebeuren. Of u stort ze af bij een verzekeraar, of u laat ze vrijvallen in de winst. Dit laatste kan gepaard gaan met hoge heffingen van soms wel 72%. Reden waarom het opheffen van de BV vaak niet een echt reële optie is.

Door het aangaan van een samenwerkingsverband, heeft u niet direct de noodzaak om lijfrentes en pensioenen af te storten. Dit scheelt in uw liquiditeit.

Mocht u geïnteresseerd zijn of meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op of neem eens een kijkje op onze website www.indebv.nl