Fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar

Nieuws

In een brief aan de Tweede Kamer op 20 december 2017 heeft minister van Landbouw Carola Schouten aangegeven dat fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten fiscaal afschrijfbaar zijn. De minister verwacht dat 1 januari 2028 is aan te merken als de einddatum van de rechten. Aangezien er dus sprake is van een tijdelijk bedrijfsmiddel mogen agrarisch ondernemers op de  rechten afschrijven.

Inmiddels heeft de Belastingdienst haar zienswijze op de fiscale aftrekbaarheid van de varkensrechten en pluimveerechten kenbaar gemaakt in de Landelijke Landbouwnormen 2017. Omdat deze landbouwnormen voor 2017 gelden, en melkveefosfaatrechten pas vanaf 1 januari 2018 worden geïntroduceerd, wordt over fosfaatrechten niets gezegd. Aangezien fosfaatrechten in de brief van de minister in één adem worden genoemd met de varkensrechten en pluimveerechten, gaan wij ervan uit dat de zienswijzen voor die rechten en fosfaatrechten gelijk zal zijn.

Boekjaar gelijk aan kalenderjaar

De Belastingdienst geeft aan dat varkensrechten en pluimveerechten voor afschrijving een verwachte einddatum hebben van 31 december 2027. Wanneer de rechten zijn aangeschaft voor 1 januari 2017 mag (afgerond) vanaf 2017 ieder jaar 9% van de boekwaarde worden afgeschreven. Zijn de rechten verkregen na 1 januari 2017, dan dient naar tijdsgelang te worden afgeschreven. Wanneer een agrarisch ondernemer op 1 april in varkensrechten heeft geïnvesteerd is de periode tot 31 december 2027 129 maanden. In 2017 mag dan 9/129 deel van de investering worden afgeschreven.

Gebroken boekjaar 

Wanneer een gebroken boekjaar wordt gehanteerd zijn er twee mogelijkheden. Zijn de rechten verkregen voor boekjaar 2017/2018, dan moet de waarde aan het eind van het boekjaar 2016/2017 gelijkmatig worden afgeschreven, tot 31 december 2017. Is de investering gedaan in het boekjaar 2017/2018, dan moet naar tijdsgelang worden afgeschreven.