Meer duidelijkheid over fiscale gevolgen zonneweides

Nieuws

Het aanleggen van zonneweides en zonneparken leeft op dit moment enorm. Veel boeren worden benaderd om een reserveringsovereenkomst, optieovereenkomst of ontwikkelingsovereenkomst te sluiten met een energieproducent.

Vanuit de agrarische sector hebben ons veel vragen bereikt over de fiscale gevolgen van zonneweides. Deze vragen zijn geheel terecht omdat er fiscale gevolgen aan de ontwikkeling van zonneweides kunnen zitten. De grond wordt in principe aan het landbouwbedrijf onttrokken, en dit kan grote fiscale gevolgen met zich meebrengen.

Vragen die onder andere spelen zijn:

  • Moet de grond (verplicht) naar privévermogen?
  • Moet ik verplicht staken als (bijna) mijn gehele areaal een zonneweide wordt??
  • Kan de boekwinst doorgeschoven worden naar een nieuwe onderneming, te weten het zonneweidebedrijf?
  • Wat zijn de gevolgen als ik op mijn grond zelf een zonneweide realiseer?

De situatie die op dit moment het meest voorkomt, is dat de energieproducent de grond wil reserveren en de mogelijkheid krijgt om in de toekomst een opstalrecht op de grond te krijgen. Als er overeenstemming wordt bereikt, wordt er in eerste instantie een schriftelijke reserveringsovereenkomst gesloten tussen partijen. Vervolgens onderzoeken de ontwikkelaars van de energieproducent of het zowel juridisch als praktisch mogelijk is op de grond een zonneweide te realiseren.

Wanneer tot realisatie van de zonneweide wordt overgegaan, (na toestemmingen en vergunningen), zal er op dat moment ten behoeve van de energieproducenten een recht van opstal op de grond gevestigd worden. De agrariërs ontvangen vervolgens een vergoeding per jaar per hectare grond waarop het recht van opstal is gevestigd.

Het verdient aanbeveling om al in een vroeg stadium de fiscale gevolgen in kaart te brengen en hierop te anticiperen. We zijn daarom in vooroverleg gegaan met de Belastingdienst, waarbij de meest voorkomende vragen hebben voorgelegd. Hier is recent een reactie opgekomen. Bij de reactie moet worden opgemerkt dat de fiscale behandeling per individueel geval verschillend kan zijn. Alles hangt af van de feiten en omstandigheden.  Via onderstaande links kunt u de door ons gestelde vragen en de reactie van de fiscus daarop, downloaden.

Door ons gestelde vragen: 20171024 Brief vooroverleg zonneweides (anoniem)

Reactie van de inspecteur: 20171116 Reactie Belastingdienst (geanonimiseerd)

Bent u benieuwd wat in uw individuele geval de gevolgen kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Heeft u meer vragen, wilt u meer informatie of eens sparren over alternatieve mogelijkheden, ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.