Fiscale gevolgen schadevergoeding renteswaps

Nieuws

In het verleden hebben banken aan verschillende ondernemers ondeugdelijke producten, waaronder renteswaps, aangeboden. Hierbij hebben de banken de ondernemer niet goed voorgelicht over de werking en de gevolgen van het product. De banken zijn nu volgens verschillende rechters gehouden om voor de geleden schade een vergoeding te betalen.

In 2017 beginnen de eerste banken met het uitkeren van een voorschot van deze schadevergoedingen (waaronder de Rabobank en ABN Amro). Nadeel voor de ondernemers die een schadevergoeding krijgen, is dat deze in één keer wordt uitbetaald. De vergoeding moet dus ook in één jaar tot de belastbare winst worden gerekend. Wanneer u onderneemt in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of een v.o.f. zal dit vaak leiden tot belastingheffing tegen een tarief van 52%.

Een veelgestelde vraag is of er mogelijkheden zijn de belastingheffing over verschillende jaren uit te smeren. Het eerlijke antwoord daarop is dat dit heel moeilijk is. Er zijn wel een paar mogelijkheden om de onredelijke uitkomst te verzachten, maar de vraag is of de fiscus deze mogelijkheden zal accepteren.

  1. De eerste mogelijkheid is een voorziening vormen voor toekomstige schade als de renteswaps nog lopen. In de toekomst zullen de renteswaps dan nog tot schade kunnen leiden. Als dat nu al duidelijk is zou een voorziening opgenomen kunnen worden.
  2. Een tweede mogelijkheid is betogen dat het nog niet zeker is dat u het gehele bedrag mag houden. In veel gevallen wordt op dit moment een voorschot uitgekeerd. Het kan zijn dat uw definitieve schadevergoeding lager is en dat u een deel van het voorschot moet terugbetalen. Indien u redenen heeft om aan te nemen dat dit zal gebeuren, kunt u voor het terug te betalen bedrag al een voorziening opnemen. Ook kan het zijn dat u het voorschot (dat op een bepaald bedrag gemaximaliseerd is) weigert omdat u zelf een procedure wil starten om een hogere schadevergoeding te krijgen. In dat geval bent u het voorschot definitief kwijt en dient u op de balans een terugbetalingsverplichting van het voorschot op te nemen.

Indien bovenstaande mogelijkheden geen soelaas bieden is er altijd nog de mogelijkheid om middeling toe te passen.

De Belastingdienst is strikt genomen geen partij bij de problemen die ontstaan door de hogere belastingdruk op de schadevergoeding. De fiscus past gewoon de wet toe. Het probleem zit tussen u als ondernemer en de bank bij wie u de renteswap heeft afgesloten. De bank zorgt ervoor dat u meer belasting moet betalen door de schadevergoeding ineens. De bank kan daarom mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de belasting die u extra dient te betalen.

Wij hebben in een memo de mogelijkheden kort uitgewerkt. Indien u hiervoor belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met ons.