Fiscale gevolgen vergoeding zonneweide

Nieuws

Fiscale gevolgen van de vergoedingen van een zonneweide

Een terugkerend onderwerp: de fiscale gevolgen van een zonneweide. Over de fiscale gevolgen van de ontwikkeling van een zonneweide wordt nog steeds veel gesproken. Veel agrariërs hebben optie-overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars van zonneweides of zonneparken. Op Agro-Fiscaal hebben wij ook al eerder aandacht besteed aan dit onderwerp. Zie ook: Zonneweides en het gebruik van landbouwgrond van 31 augustus 2018 en Meer duidelijkheid over fiscale gevolgen zonneweides van 23 november 2017

Een vraag die de laatste tijd meer naar voren komt: wat zijn de belastinggevolgen van de ontvangen vergoedingen van de ontwikkelaar.

Opstalvergoeding

Een agrariër kan meerdere soorten vergoedingen ontvangen. De meeste voorkomende is een periodieke opstalvergoeding voor het verleende opstalrecht . Daarnaast komen er ook succesvergoedingen voor. Dit zijn vergoedingen die de agrariër gaat ontvangen op moment dat bijvoorbeeld de vergunning verleend wordt of de zonnepanelen stroom beginnen te leveren. Een vergoeding voor belastingschade komen we ook regelmatig tegen. Uitgangspunt is dat als de zonneweide tot het ondernemingsvermogen behoort dat dan de vergoedingen ook belast zijn als winst uit onderneming.

Niet onbelangrijk is ook, wanneer moet er belasting betaald worden over de vergoedingen?

Hoofdregel is wanneer er recht op de vergoeding ontstaat en deze opeisbaar wordt. De jaarlijkse ontvangen opstalvergoeding behoort dan tot de jaarlijkse winst.

Vooruitbetaalde vergoeding

Het komt voor dat de opstalvergoeding voor een aantal jaren wordt vooruitbetaald aan de agrariër. Dit kan onvoorwaardelijk zijn, maar er kan ook een terugbetalingsverplichting afgesproken zijn in het geval de zonneweide niet wordt gerealiseerd.

Moet er nu ook ineens belasting betaald worden over deze vooruitbetaalde vergoeding?

Belangrijk zijn de gemaakte afspraken voor deze vergoeding. Afhankelijk daarvan kan er een voorziening gevormd worden. Deze voorziening valt dan in de toekomstige jaren vrij. Er wordt feitelijk belasting betaald als ware de vergoeding in de toekomst ontvangen. Belangrijk hierbij is wel de vergoeding tegenover een prestatie staan, namelijk het verlenen van het opstalrecht.

Als de vergoeding geheel onvoorwaardelijk is en er geen toekomstige prestatie tegenover staat, dan zal de vergoeding ineens tot de winst gerekend moeten worden.

Vragen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.