Belastingdienst geeft agrarisch ondernemers uitstel van betaling door droogte

Nieuws

Voor agrarisch ondernemers heeft het mooie weer deze zomer een keerzijde.  Door de aanhoudende droogte en de opgelegde sproeiverboden weten vele boeren nu al dat hun oogsten veel minder zullen opleveren dan in voorgaande jaren met als gevolg dat de financiële positie van de ondernemingen hard achteruit gaat. De Nederlandse Belastingdienst komt de boeren enigszins tegemoet. Zij heeft besloten de aanhoudende droogte als bijzondere omstandigheid aan te wijzen. Boeren die door de droogte in liquiditeitsproblemen komen kunnen daarmee, onder voorwaarden,  uitstel van betaling krijgen voor verschillende belastingen.

Voorwaarden

Het uitstel van betaling zal niet automatisch worden verleend aan alle agrariërs. Ten eerste dient een boer het uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. Hij moet in die aanvraag aantonen dat er  onvoldoende geld is om op korte termijn de belastingschulden te betalen. Daarnaast moet er een direct verband tussen de droogte en de verminderde financiële situatie worden aangetoond. Ook moet er een verklaring van een adviseur, financier of accountant worden bijgevoegd. In deze verklaring moet aannemelijk worden gemaakt dat er daadwerkelijk betalingsproblemen zijn, dat deze betalingsproblemen tijdelijk zijn, dat de betalingsproblemen voor een bepaalde periode zullen worden opgelost en dat de onderneming ondanks de betalingsproblemen nog levensvatbaar is.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan kan uitstel van betaling worden verleend aan de boer. Wel kan de Belastingdienst nog voorwaarden verbinden voordat zij het uitstel van betaling geeft. De fiscus kan bijvoorbeeld vragen om zekerheid dat de belastingschulden uiteindelijk zullen worden voldaan, bijvoorbeeld door het vestigen van een pand- of hypotheekrecht.

Overzicht belastingsoorten

Niet voor alle belastingschulden kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Het uitstel van betaling kan worden gegeven voor de volgende belastingschulden:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffingen

Aanvragen

Uitstel van betaling kan worden aangevraagd met een verzoek bij uw belastingkantoor. In het verzoek moet een onderbouwing worden opgenomen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Aangezien een verklaring van een adviseur dat er daadwerkelijk betalingsproblemen zijn een voorwaarde is, raden wij aan het verzoek om uitstel van betaling geheel door uw adviseur te laten indienen. Wij kunnen u daar als specialist op agrarisch fiscaal gebied uiteraard bij helpen. Indien u wil weten of wij iets voor u kunnen betekenen kunt u uiteraard vrijblijvend  contact met ons opnemen.