Standpunt ministerie over schadevergoeding renteswaps bekend

Nieuws

Op 6 november 2017 publiceerden wij al een nieuwsbericht over de verwachte fiscale behandeling van schadevergoedingen die banken betalen voor het gebruiken van renteswaps.

Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën, na een vragenbrief vanuit de fiscale praktijk, in een brief haar zienswijze kenbaar gemaakt.

De conclusies van het Ministerie komen grotendeels overeen met onze conclusies in het artikel van 6 november 2017. Kort gezegd zijn er twee mogelijkheden:

 

  1. De eerste mogelijkheid is een voorziening vormen voor toekomstige schade als de renteswaps nog lopen. In de toekomst zullen de renteswaps dan nog tot schade kunnen leiden. Als dat nu al duidelijk is zou een voorziening opgenomen kunnen worden.
  2. Een tweede mogelijkheid is betogen dat het nog niet zeker is dat u het gehele bedrag mag houden. In veel gevallen wordt op dit moment een voorschot uitgekeerd. Het kan zijn dat uw definitieve schadevergoeding lager is en dat u een deel van het voorschot moet terugbetalen. Indien u redenen heeft om aan te nemen dat dit zal gebeuren, kunt u voor het terug te betalen bedrag al een voorziening opnemen. Ook kan het zijn dat u het voorschot (dat op een bepaald bedrag gemaximaliseerd is) weigert omdat u zelf een procedure wil starten om een hogere schadevergoeding te krijgen. In dat geval bent u het voorschot definitief kwijt en dient u op de balans een terugbetalingsverplichting van het voorschot op te nemen.